Dù ồn ào hay vắng lặng

02/12/2010 § %(count) bình luận

cuộc sống thì vẫn vậy thôi.

 

Tôi không có gì nhiều đểu kể với nhật kí.

Tôi cũng không có cảm xúc gì để nó như sông tràn bờ. Không thể cứ thế mà khóc òa như ngày xưa.

_vẫn biết rằng ta đang dùng tay bắt khói

giống như việc rượt mãi chiếc bóng của bản thân,

rồi mong manh nhận ra không đủ sức

nhưng lại chẳng can tâm từ bỏ

vì muốn một lần trong đời gọi tên ta _Người Can Đảm

(mà Người Can Đảm là người không bao giờ buông trôi người mình yêu thương ra khỏi cuộc đời)

mà người ta yêu thương tựa mưa tuôn sóng lớn…

Tưởng là không còn nhìn thấy nhau nữa
Tưởng là đã không còn cái ham muốn được ở bên nhau, ham muốn cái không gian hạnh phúc…
Dù sao cũng chỉ là cần một người để chia sẻ cuộc sống thôi mà.
Bích Hà
2.12.2010
[Chúc mừng sinh nhật em An ^^]

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Mười Hai, 2010 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: