change is what we really need

16/01/2013 § Bạn nghĩ gì về bài viết này?

Ảnh

Nói chung đó là một cảm giác vừa lấn cấn trong lòng, lại vừa rất khó chịu, nhưng sau một thời gian thì cũng chẳng là gì đáng bận tâm. Có thể là những chuyện không vừa ý xảy ra trong ngày, có thể là những hành động của người khác khiến bản thân cảm thấy tổn thương, hoặc cũng có thể là những sự việc do mình tự gây ra. Chung quy lại thì mình cũng vẫn cứ là mình thôi nhỉ. Cái bản ngã và khao khát khẳng định mình thật ghê gớm.

Ghê gớm thật chứ đùa, nhìn mình là biết. Haha. Mình mà không tự tin vào trực giác của mình thì to họng làm cái chó gì. Nhỉ.

Where Am I?

You are currently viewing the archives for Tháng Một, 2013 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: