Nhật kí, đêm mưa.

21/06/2010 § 2 phản hồi

blue.

Đừng ai đọc những dòng này, được không…

Tôi chỉ muốn viết nó cho riêng mình.

« Read the rest of this entry »

“Tạm biệt em, 360!”

05/03/2010 § 5 phản hồi

Đôi lúc lại nhớ như thế này đây  😦

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with blog 360 at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: