Nhật kí, đêm mưa.

21/06/2010 § 2 phản hồi

blue.

Đừng ai đọc những dòng này, được không…

Tôi chỉ muốn viết nó cho riêng mình.

« Read the rest of this entry »

Hoài niệm.

05/03/2010 § 3 phản hồi

Tôi lại để mình trôi đi với những cảm xúc quen thuộc. Cảm xúc về thời đi học, về thành phố bé nhỏ, về những kỉ niệm mà tôi đã từng đi qua. Cũng lâu rồi tôi mới viết được những dòng kiểu như thế này. Vì thực tâm mình nhớ da diết, hay vì trái tim đã bị giai điệu A Letter cuốn đi… :). Tôi chẳng biết nữa, đôi khi không nên tìm mọi nguồn gốc của sự việc, như thế sẽ dễ sống hơn chăng…

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with hoài-niệm at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: