Mãi đừng xa tôi.

19/01/2010 § 3 phản hồi

Đọc lại Never let me go. Vẫn là cảm giác nặng nề và bứt rứt như những lần trước, nhưng có lẽ lần này tôi hiểu thêm một vài điều, ghi nhớ thêm một vài chi tiết và khóc nhiều hơn.

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with never let me go at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: