It’s not goodbye.

28/06/2010 § 4 phản hồi

Anyway, you're my hero.

4 năm trước lúc đội tuyển Anh thua Bồ Đào Nha, em cứ nhìn mãi vào màn hình TV và tự hỏi “còn em thì sao?”. Em cũng đã khóc như mưa, khi thấy Steven Gerrard của em ngồi bệt xuống sân khóc.

« Read the rest of this entry »

Điều đáng ngạc nhiên

05/06/2010 § 12 phản hồi

Bình yên.


1. Tình cờ đọc được câu nói này.

“Điều đáng ngạc nhiên là những người bị mình làm buồn lòng, đau khổ, đều là những người rất thương mình, và mình cũng rất thương họ…” (của blog chú TOU)

Không hiểu sao, mình rất khắt khe và thường hay làm người thân của mình buồn lòng.

« Read the rest of this entry »

Where Am I?

You are currently browsing entries tagged with Steven Gerrard at Hà Jung | She's gone forever.

%d bloggers like this: